Työnohjaus

Yksilötyönohjaus on vuorovaikutteista oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Ymmärtääkseen itseään ja työtään, ihminen tarvitsee toisen ihmisen, jonka kanssa hän vastaa omiin kysymyksiinsä ja määrittää näin itse itseään ja työtään. Työnohjaus tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.

Ryhmätyönohjaukseen osallistuvat yleensä saman ammatin tai toimialan työntekijät. Oppiminen tapahtuu ryhmäläisten työkokemuksia ja ryhmän vuorovaikutusprosesseja tutkimalla.

Työnohjaus on työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Työnohjauksessa työntekijä käy ohjatusti lävitse omaan työhön ja työrooliin liittyviä kokemuksia sekä tunteita. Työnohjaus tukee ongelmaratkaisu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, itsetuntemusta sekä henkilökoh-taista työssä jaksamista.

Päivystyspuhelin 24/7: 013 312 790
Päihdekuntoutus:
Perhekuntoutus:

Sähköposti: info@kostamokoti.fi
Osoite: Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä