Hinnasto

Kostamokodin kuntoutusvuorokauden hinta 1.1.2024 alkaen

Kuntaosuus psykososiaalisessa kuntoutuksessa 235 € / vrk

Lääkeavusteinen psykososiaalinen kuntoutus:

Kuntaosuus opioidikorvaushoitoasiakkaalta 255 € / vrk
Kuntaosuus neuropsykiatriselta asiakkaalta 255 € / vrk
Kuntaosuus asiakkaalta, jolla on päihdeongelma ja samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta 260 € / vrk
Intervalli- ja kriisijaksoilla vuorokausihinta on sama kuin kuntoutusjaksolla

+ asiakasosuus kaikilta 43,80 € / vrk

Laitoshoidon maksut ovat maksukaton piirissä. Maksukaton ylittämisen jälkeen laskutamme asiakasmaksuosuutensa itse maksavien asiakkaiden asiakasmaksun erotuksen palvelun tilaajalta 22,50 € / vrk.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa lapsen vanhemman tai vanhempien maksut ovat samat kuin muuten kuntoutuksessa. Tämän lisäksi hintaan tulee lapsen/lasten osuus. Asiakasosuus maksetaan kaikilta kuntoutukseen osallistuvilta, myös lapselta/lapsilta.

Kuntaosuus: 180 € / vrk
Asiakasosuus: 43,80 € / vrk

Vanhemmuuden ja arjen hallinnan arviointijakso:

Kuntaosuus vanhemmasta 255€ / vrk + asiakasosuus 43,80€ / vrk
Kuntaosuus lapsesta 180€ / vrk + asiakasosuus 43,80€ / vrk

Päivystyspuhelin 24/7: 013 312 790
Päihdekuntoutus:
Perhekuntoutus:

Sähköposti: info@kostamokoti.fi
Osoite: Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä