Hinnasto

Hinnasto

Kostamokodin kuntoutusvuorokauden hinta 1.1.2019 alkaen

Kuntaosuus psykososiaalisessa kuntoutuksessa 185 € / vrk

Lääkeavusteinen psykososiaalinen kuntoutus:

Kuntaosuus opioidikorvaushoitoasiakkaalta 200 € / vrk
Kuntaosuus neuropsykiatriselta asiakkaalta 200 € / vrk
Kuntaosuus asiakkaalta, jolla on päihdeongelma ja samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta 220 € / vrk
Intervalli- ja kriisijaksoilla vuorokausihinta on sama kuin kuntoutusjaksolla

+ asiakasosuus kaikilta 43,80 € / vrk

Laitoshoidon maksut ovat maksukaton piirissä. Maksukaton ylittämisen jälkeen laskutamme asiakasmaksuosuutensa itse maksavien asiakkaiden asiakasmaksun erotuksen palvelun tilaajalta 22,50 € / vrk.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa lapsen vanhemman tai vanhempien maksut ovat samat kuin muuten kuntoutuksessa. Tämän lisäksi hintaan tulee lapsen/lasten osuus. Asiakasosuus maksetaan kaikilta kuntoutukseen osallistuvilta, myös lapselta/lapsilta.

Kuntaosuus: 100 € / vrk
Asiakasosuus: 43,80 € / vrk

Vanhemmuuden ja arjen hallinnan arviointijakso:

Kuntaosuus vanhemmasta 220€ / vrk + asiakasosuus 43,80€ / vrk
Kuntaosuus lapsesta 100€ / vrk + asiakasosuus 43,80€ / vrk

Suuttumuksen hallintakurssi

SUHA eli suuttumuksen hallintakurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia hallita aggressiivista käyttäytymistään. Kurssin tavoite on lisätä osallistujien tietoisuutta siitä, mitä heille heidän suuttuessaan tapahtuu.

Kostamokodilla on mahdollista käydä suuttumuksen hallintakurssi, johon asiakas tarvitsee erillisen maksusitoumuksen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miksi omaa käytöstä on syytä tarkkailla sekä lisätä suuttumuksen hallinnan taitoja eri tilanteissa. SUHA-kurssi toteutetaan yksilökurssina, joka kestää 9 x 60 min. Suuttumuksen hallintakurssi toteutetaan Käsämän yksikössä.

Hinta: 80€ kerta, toteutuneiden kertojen perusteella.

Sertifioitua kuntoutusta

Etkö löydä etsimääsi?

Soita 050 388 66 24