Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutus

Kostamokodilla asiakas on tärkein. Työskentelymme on asiakaslähtöistä ja yksilöllisyyden huomioivaa. Kokemuksemme mukaan käyttämämme kognitiivinen työote kehittää asiakkaan kykyä havainnoida omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan, sekä niihin liittyviä vääristymiä.

Ajattelemme: ongelma ei ole yksilö eikä yksilöllä, vaan työskentelyn kohde on yksilön vuorovaikutus ympäristönsä kanssa. Asiakkaan kanssa yhdessä määritellään läheisten ja omaisten osuus kuntoutusprosessissa. Kostamokodilla on läheisille yöpymismahdollisuus.

Ajattelemme: päihderiippuvuus on uusiutuva neurobiologinen tila, joka vaikuttaa tunne-elämään ja motivaatiojärjestelmään, sekä aiheuttaa psyykkisiä/psykologisia – ja neurologisia vaikeuksia. Kostamokodilla ammattitaitoisen hoidon linjaa ja turvaa psykiatrian erikoislääkäri.

Päihdekuntoutuksesi tueksi tarjoamme ammattitaitoisen henkilökunnan, terveyttä ja hyvinvointia lisäävän ympäristön, puulämmitteisen rantasaunan, mahdollisuuden säännölliseen ohjattuun kuntosaliharjoitteluun, sekä musiikkitilan soittimineen väyläksi itseilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn. Meillä voit myös kokeilla tai ottaa viikoittain kiinalaisen lääketieteen mukaisia kehoakupunktiohoitoja. Kehoakupunktio on kokonaisvaltaista kehon -ja mielen hoitoa.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaan kuntoutukseen lähettävään tahoon ja järjestämme kuntoutusjakson aikana verkostotapaamisia joko videopalaverina tai kasvokkain.

Arjen rutiinit vahvistavat siipiä

Arkielämän taitoja ja vastuuntuntoa opitaan hoitamalla Kostamokodin arjen askareita yhteisöllisesti, yhdessä henkilökunnan ja muiden kuntoutujien kanssa. Arjen askareiden kautta opetellaan myös päivärytmiä ja välillä tylsältäkin tuntuvan rutiinin sietämistä. Arkitoimintoja kartoitetaan myös VALTONE-arkiympyrän avulla.

Vauvan tulo perheeseen on aina suuri elämänmuutos, jonka seurauksena arki rytmittyy uudestaan vauvan tarpeiden mukaan. Kostamokodin perhekuntouksen tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaitamme pärjäämään uudenlaisen arjen pyörityksessä.

Kostamokodin kuntoutuksessa asiakkaamme osallistuvat AA- ja/tai NA-ryhmiin kolme kertaa viikossa. Vertaistukiryhmissä käynnin tavoitteena on kiinnittyä toimintaan, jolloin siitä tulisi jatkohoitomuoto kuntoutuksen jälkeen. Perhekuntoutuksessa asiakkaamme osallistuu vertaistukiryhmään kerran viikossa.

Kostamokodin päihdekuntoutus ja perhekuntoutus sijaitsevat upeiden ulkoilumaastojen keskellä, luonnon helmassa. Luovuuden löytymistä ja itseilmaisua tukevat myös erilaiset toiminnalliset ryhmät.

Kohdaten ja kuunnellen, arjen siipiä vahvistaen

Laadimme jokaiselle asiakkaallemme henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, jossa huomioimme kunkin yksilölliset kuntoutustarpeet. Hyödynnämme kuntoutussuunnitelmissa ja tavoitteen asettamisessa sekä arvioinnissa GAS-menetelmää. Ohjaajasuhde on luottamussuhde, jonka perustana on aito, avoin ja rehellinen, asiakkaan kuntoutumista palveleva dialogi. Ohjaajan tuella hoidetaan käytännön asioita ja pidetään yhteyttä viranomaisiin.

Kuntoutusprosessin edetessä asiakkaallamme on mahdollista käydä harjoittelemassa siviilielämää.

Harjoitteluvapaat toteutetaan suunnitelmallisesti kuntoutusprosessin osana.

Mahdollisen retkahduksen jälkeen asiakkaallamme on mahdollisuus päästä jatkamaan kuntoutustaan Kostamokodissa, jos se yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa neuvotellen katsotaan palvelevan kuntoutusprosessia.

Lääke- ja terveydenhoito

Kostamokodilla henkilökuntamme huomioi asiakkaan oireita, käyttäytymistä, toimintaa ja ajatuksia. Huomiot dokumentoidaan ja oireet tunnistetaan yhteistyössä lääkärimme kanssa. Lääkäri arvioi, tutkii ja diagnosoi oireiden laadun mukaan jatkotoimenpiteet.

Kostamokodin psykiatrian erikoislääkäri käy yhteisössämme joka viikko.

Kostamokodissa kuntoutuksen tukena käytetään tarvittavia mieliala- ja psyykelääkkeitä sekä korvaushoitolääkkeitä. Korvaus- ja ylläpitohoito toteutetaan STM asetuksen 33/2008 mukaisesti. Kostamokodilla on nyt myös mahdollista Metadon korvaushoidon vaihto Buvidal-injektiohoitoon microdosing-menetelmällä.

Apuna kohti uusia elämäntapoja ovat terveyskasvatus, erilaiset tutkimukset ja tarvittavat hoidolliset toimenpiteet. Viikoittaisen lääkärinkierron lisäksi akuuteissa terveydellisissä ongelmissa käytämme Liperin terveyskeskuksen palveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita.

Sertifioitua kuntoutusta

Etkö löydä etsimääsi?

Soita 050 388 66 24