Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutus

Kostamokodilla työskentelemme kognitiivisella työotteella. Tutkimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen ajattelutapojensa, tunteidensa ja käyttäytymisensä välisiä yhteyksiä. Kognitiivinen työote kehittää asiakkaan kykyä havainnoida omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan, sekä niihin liittyviä vääristymiä. Asiakkaamme oppii huomaamaan näiden vaikutuksen hyvinvointiin, sekä hän oppii uusia tapoja ajatella, ja hyväksyä omia kielteisiä tunteita ja reaktioita.

Painotamme yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja tarkastelemme asiakkaan käyttäytymistä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan. Voimme myös käsitellä yhdessä asiakkaan menneisyyden tapahtumia silloin, kun se on tarpeen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Kostamokoti pitää säännöllisesti yhteyttä lähettävän tahon kanssa ja järjestää kuntoutusjakson aikana verkostotapaamisia. Päihdekuntoutuksemme perustuu monitasoisille vuorovaikutussuhteille ja terapeuttisille keskusteluille, jotka toteutamme yksilö-, ryhmä-, yhteisö-, ja perhekeskusteluina. Perhe- ja verkostotyö tuovat kuntoutusprosessiin tukea ja turvaa, luottamuksen lisääntymistä, mahdollisuuksia ja jatkuvuutta. Asiakkaamme niin halutessa hänen läheisensä voivat osallistua kuntoutusprosessiin.

Arjen rutiinit vahvistavat siipiä

Arkielämän taitoja ja sosiaalista vastuuntuntoa opitaan hoitamalla Kostamokodin arjen askareita yhteisöllisesti, yhdessä henkilökunnan ja muiden kuntoutujien kanssa. Arjen askareiden kautta opetellaan myös päivärytmiä ja välillä tylsiltäkin tuntuvien rutiinien sietämistä. Arkitoimintoja kartoitetaan myös VALTONE-arkiympyrän avulla.

Vauvan tulo perheeseen on aina suuri elämänmuutos, jonka seurauksena arki rytmittyy uudestaan vauvan tarpeiden mukaan. Kostamokodin vauvaperhekuntouksen tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaitamme pärjäämään uudenlaisen arjen pyörityksessä.

Kostamokodin kuntoutuksessa asiakkaamme osallistuvat AA- ja/tai NA-ryhmiin kolme kertaa viikossa. Vertaistukiryhmissä käynnin tavoitteena on kiinnittyä toimintaan, jolloin siitä tulisi jatkohoitomuoto kuntoutuksen jälkeen. Vauvaperhekuntoutuksessa asiakkaamme osallistuu vertaistukiryhmään kerran viikossa.

Kostamokodin päihdekuntoutus ja vauvaperhekuntoutus sijaitsevat upeiden ulkoilumaastojen keskellä, luonnon helmassa. Luovuuden löytymistä ja itseilmaisua tukevat myös erilaiset toiminnalliset ryhmät.

Kohdaten ja kuunnellen, arjen siipiä vahvistaen

Laadimme jokaiselle asiakkaallemme henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, jossa huomioimme kunkin yksilölliset kuntoutustarpeet. Hyödynnämme kuntoutussuunnitelmissa ja tavoitteen asettamisessa sekä arvioinnissa GAS-menetelmää. Ohjaajasuhde on luottamussuhde, jonka perustana on aito, avoin ja rehellinen, asiakkaan kuntoutumista palveleva dialogi. Ohjaajan tuella hoidetaan käytännön asioita ja pidetään yhteyttä viranomaisiin.

Kuntoutusprosessin edetessä asiakkaallamme on mahdollista käydä harjoittelemassa siviilielämää.

Harjoitteluvapaat toteutetaan suunnitelmallisesti kuntoutusprosessin osana.

Mahdollisen retkahduksen jälkeen asiakkaallamme on mahdollisuus päästä jatkamaan kuntoutustaan Kostamokodissa, jos se yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa neuvotellen katsotaan palvelevan kuntoutusprosessia.

Lääke- ja terveydenhoito

Kostamokodilla henkilökuntamme huomioi asiakkaan oireita, käyttäytymistä, toimintaa ja ajatuksia. Huomiot dokumentoidaan ja oireet tunnistetaan yhteistyössä lääkärimme kanssa. Lääkäri arvioi, tutkii ja diagnosoi oireiden laadun mukaan jatkotoimenpiteet. Joka viikko on myös mahdollisuus lääkärin konsultaatioon.

Kostamokodin psykiatrian erikoislääkäri käy yhteisössämme joka viikko ja vauvaperhekuntoutuksessa kerran kuukaudessa.

Kostamokodissa kuntoutuksen tukena käytetään tarvittavia mieliala- ja psyykelääkkeitä sekä korvaushoitolääkkeitä. Korvaus- ja ylläpitohoito toteutetaan STM asetuksen 33/2008 mukaisesti.

Apuna kohti uusia elämäntapoja ovat terveyskasvatus, erilaiset tutkimukset ja tarvittavat hoidolliset toimenpiteet. Viikoittaisen lääkärinkierron lisäksi akuuteissa terveydellisissä ongelmissa käytämme Liperin tai Tohmajärven terveyskeskuksen palveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita.

Sertifioitua kuntoutusta

Etkö löydä etsimääsi?

Soita 050 388 66 24