Vauvaperhekuntoutus

KostamoKodin vauvaperhekuntoutukseen voit saapua jo raskaana ollessasi yhdessä lapsen isän kanssa. Ennen saapumistasi pidämme verkostonne kanssa palaverin, jossa asetetaan tavoitteet kuntoutusjaksollesi. Odotusaikana saapuminen vauvaperhekuntoutukseen antaa turvan päihteettömyydelle.

Koko prosessin ajan päihdekuntoutus ja vanhemmuuteen tukeminen kulkevat rinnakkain. Teidän vanhempien kanssa tehdään kuntoutussuunnitelma, jossa asetetaan yhdessä tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Kanssanne käydään yhdessä äitiysneuvolassa ja PKSSK:n äitiyspoliklinikalla. Vanhempien niin halutessa, KostamoKodin työntekijä on mukana synnytyksessä. Sairaalassa ollessanne henkilökunta käy tapaamassa perhettänne. Vauvan ja perheenne kotiutuessa KostamoKotiin, henkilökunta ohjaa päivittäin vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. Viikoittain teidän vanhempien kanssa täytetään vanhemmuuden viikkoarvio, jossa vanhemmat ja henkilökunta tekevät yhteenvedon kuluneen viikon arjesta vauvan kanssa. Neuvolakäynnit hoidetaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Kanssanne aloitetaan prosessin aikana perhearviointi, Bentovim-Millerin menetelmän mukaisesti. Menetelmä on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä.

Kuntoutussuunnitelmia tehdään säännöllisesti ja KostamoKodin toimintamallin mukaisesti teemme tiivistä yhteistyötä perheenne verkoston, ennen kaikkea lastensuojelun kanssa. Kasvokkaiset tapaamiset mahdollistavat parhaan yhteistyön lapsen hyväksi ja niiden tarkoituksena on auttaa teitä vanhempia luottamaan, että lastensuojelu on perheenne selviytymistä tukeva yhteistyökumppani.

Ennen kotiutumistanne teillä vanhemmilla on oikeus harjoitella itsenäistä arkea vauvan kanssa siihen tarkoitetuilla perheviikoilla KostamoKodilla tai kotona. Perheviikot ovat kestoltaan yksi tai kaksi viikkoa. Tällöin perheellenne laaditaan budjetti, jolla te kustannatte itsenäisesti vauvaperheen arkiset menot. Perheviikon aikana perheenne ei osallistu KostamoKodin kuntoutusyhteisön päivärytmiin, vaan päivät rytmittyvät vauvaperheen arjen mukaisesti. Tällöinkin henkilökunta on käytettävissä ja tekee arvion teidän vanhempien kanssa perheviikkojen onnistumisista.

Ennen kotiutumistanne suunnitellaan yhteistyötahojenne kanssa perheellenne arjessa selviytymiseen tarvittava tuki. Teillä on mahdollisuus intervallijaksoille, jotka suunnitellaan yhdessä perheenne, verkostonne sekä KostamoKodin henkilökunnan kanssa.

mikkolevanenVauvaperhekuntoutus