KostamoKodin kuntoutusvuorokauden hinta 1.1.2017 alkaen

Kuntaosuus psykososiaalisessa kuntoutuksessa   175 € / vrk


Lääkeavusteinen psykososiaalinen kuntoutus:

Kuntaosuus opioidikorvaushoitoasiakkaalta   190 € / vrk

Kuntaosuus neuropsykiatriselta asiakkaalta   190 € / vrk


Kuntaosuus asiakkaalta, jolla on päihdeongelma ja samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta   210 € / vrk


Intervalli- ja kriisijaksoilla vuorokausihinta on sama kuin kuntoutusjaksolla

+ Asiakasosuus kaikilta   38,80 € / vrk

Sosiaali- ja terveydenhuollon asetuksen mukainen asiakasmaksu on 38,80 €/hoitopäivä. Laitoshoidon maksut ovat maksukaton piirissä. Maksukaton ylittämisen jälkeen laskutamme asiakasmaksuosuutensa itse maksavien asiakkaiden asiakasmaksun erotuksen palvelun tilaajalta kuntoutusvuorokausihintaamme perustuen.

Itsenäistymisasuminen

Tuettu Itsenäistymisasuminen, kuntaosuus 100 € / vrk

Tuettu Itsenäistymisasuminen opioidikorvaushoitoasiakkaalta, kuntaosuus 120 € / vrk

Tuettu Itsenäistymisasuminen vauvalta, kuntaosuus 50 € / vrk

Hinta sisältää:

 • Itsenäiseen asumiseen tukeminen ja arkeen sopeuttaminen.
 • Terapeuttiset keskustelut, kuntoutuksen henkilöstön sekä itsenäistymisasumisohjaajan kanssa.
 • Yhteisössä vietetyt kuntoutusta tukevat kontaktipäivät, sekä ennaltaehkäisevät – ja kriisijaksot.
 • Lääkehoidon toteutus ja KostamoKodin lääkäripalvelut.
 • Asunnon vuokra, sähkö, vesi, huoneiston irtaimisto ja vakuutukset.
 • Verkostopalaverit, asiakaskohtainen dokumentointi ja lausunnot.

Asiakas tarvitsee maksusitoumuksen lääkkeisiin ja seutuliikennekorttiin.

Tuetussa Itsenäistymisasumisessa ei ole asiakasmaksuosuutta.

Vauvaperhekuntoutus

Vauvan hinta

Kuntaosuus: 90 € / vrk
Asiakasosuus: 38,80 € / vrk

Hinta sisältää:

 • Henkilökunnan tuki synnytyksessä.
 • Henkilökunnan ympärivuorokautinen tuki ja ohjaus.
 • Neuvolassa ja lapsipoliklinikalla käynnit.
 • Tiivis yhteistyö lastensuojelun kanssa.
 • Lapsen tarvikkeet, esimerkiksi:

• vaunut, sänky ja hoitopöytä
• turvakaukalo, sitterit
• tutit ja tuttipullot, ruuat ja mahdolliset erikoisruokavaliot
• vaipat ja pesuaineet
• lelut
• ristiäis- tai nimiäisjuhlien järjestäminen

Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteen arvioinnit ja niiden dokumentointi:

 • Viikoittaiset vanhemmuuden arvioinnit.

• Bentowim-Miller mallin mukainen perhearviointi
• Perheviikkojen arviointi

Suuttumuksen hallintakurssi

SUHA eli suuttumuksen hallintakurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia hallita aggressiivista käyttäytymistään. Kurssin tavoite on lisätä osallistujien tietoisuutta siitä, mitä heille heidän suuttuessaan tapahtuu.

KostamoKodilla on mahdollista käydä suuttumuksen hallinta kurssi, johon asiakas tarvitsee erillisen maksusitoumuksen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miksi omaa käytöstä on syytä tarkkailla sekä lisätä suuttumuksen hallinnan taitoja eri tilanteissa. SUHA-kurssi toteutetaan yksilökurssina, joka kestää 9 x 60 min.

Hinta: 360€ / 40€ kerta, toteutuneiden kertojen perusteella.

mikkolevanenHinnat