KostamoKodin arjen askareet

KostamoKodissa asiakkaat ja henkilökunta huolehtivat yhdessä arjen askareista. Arkisten kotitöiden tekeminen on osa sosiaaliseen vastuullisuuteen kasvattavaa kuntoutustamme.

Arjen askareiden kautta opetellaan myös päivärytmiä ja välillä tylsiltäkin tuntuvien rutiinien sietämistä. Näitä taitoja jokainen kuntoutujamme tarvitsee kotiuduttuaan. Kukin vastaa ensisijassa oman vastuualueensa askareiden suorittamisesta. Vastuualueet jaetaan viikoksi kerrallaan maanantaiaamun viikkopalaverissa ja niiden hoitamisesta käydään palautekeskustelu perjantai-iltapäivän palauteryhmän yhteydessä.

Kodin emäntä / isäntä, pyykkäri

 • perehdyttää uudet asiakkaat KostamoKodin arkeen.
 • esittelee kodin ja asukastoverit, kertoo toiminnasta ja on tukena KostamoKodin arjessa.
 • herää 7:00 ja valmistaa yhteisölle aamiaisen sekä vastaa asiakastovereiden herättämisestä.
 • osallistuu aamu- ja iltahetkien ohjaukseen sekä paikkaa tarvittaessa vastuualueiden hoidossa.
 • halutessaan ottaa vastuuta KostamoKodin esittelystä vieraille.
 • tarvittaessa varaa vuorot/ liput harrasteisiin.
 • yhteisön yhteisen pyykin huolto: liinavaatteiden pesu, kuivaus ja viikkaus.
 • pyykkituvan, kuivaushuoneen ja liinavaatevaraston siisteydestä huolehtiminen.

Keittiöläinen

 • auttaa ruokahuollossa ja huolehtii keittiön siisteydestä yhdessä hengettären kanssa.

Siisteyden ja kauneuden vaalija

 • yleisten tilojen siisteydestä huolehtiminen päivittäin.
 • siivouspäivänä vastaa KostamoKodin siivouksesta.

Talkkari

 • pihatyöt, esim. kesällä nurmikon leikkaus ja talvella lumityöt.
 • piha-alueen siisteydestä huolehtiminen.
 • harrastetilan, punttisalin ja talon autojen siisteydestä huolehtiminen.
 • saunan siivous ja saunapuiden teko.
 • lipun nosto.
 • KostamoKodin kunnostustöissä ja pikkuremonteissa avustaminen.
mikkolevanenArjen askareet