Honkalampi-säätiö on ostanut 20.12.2016 allekirjoitetulla kauppasopimuksella KostamoKoti Oy:n koko osakekannan. KostamoKoti jatkaa toimintaansa itsenäisenä osakeyhtiönä ja liitetään osaksi Honkalampi-säätiö –konsernia omistusoikeuden siirtymisen jälkeen vuoden 2017 alussa.

”Olemme etsineet yrityksellemme sopivaa jatkajaa jo jonkin aikaa ja Honkalampi-säätiöstä löysimme yhtiön arvot jakavan kumppanin. Tärkeää on myös se, että Honkalampi-säätiöllä on halua ja resursseja kehittää ja kasvattaa vuosien aikana rakennettua yrityksen toimintaa toteaa yhtiön toimitusjohtaja Tea Vänskä.”

Mitä

Psykososiaalista huumekuntoutusta kognitiivisella työotteella.

Psykososiaalista korvaushoitoa Suboxone ja Metadon -lääkkeillä sekä korvaushoidon tehostejaksoja.

Päihteitä käyttäville vauvaperheille ja raskaana oleville päihdeäideille on yhteisössämme erillinen Perhetalo, missä on paikat kolmelle perheelle.

Kenelle

Täysi-ikäisille huume- ja sekakäyttäjille.

Naisille, miehille ja pariskunnille.

Miten

KostamoKodin kuntoutus perustuu monitasoisille vuorovaikutussuhteille ja keskusteluhoitomuotoihin, jotka toteutuvat yksilö-, ryhmä- ja verkostokeskusteluina. Yhteisö antaa kuntoutumisprosessiin yhteisöllisen ja sosiaalisen tuen.

Omaohjaaja vastaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta ja -prosessin etenemisestä.

Vertaistukiryhmiin osallistuminen kuuluu KostamoKodin kuntoutukseen.

Kuntoutukseen hakeudutaan oman kotikunnan hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

KostamoKodin toiminnan arvot

  • Tavoitteellisuus
  • Kodinomaisuus
  • Yksilöllisyys yhteisössä
  • Kehittäminen ja jatkuvuus
  • Turvallisuus

Yhteystiedot ja sijainti

KostamoKoti Oy,  Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä
Puh. (013) 312 790 • Faksi (013) 312 798 • info@kostamokoti.fi

Sertifioitua kuntoutusta

KostamoKodin kuntoutusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatima laatusuositus laadukkaille päihdepalveluille. Toimimme aluehallintoviraston myöntämällä yksityisen terveydenhuollon kuntoutuslaitosten toimintaluvalla, ISAVI/2004/040200/2012 sekä yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen tuottamisluvalla; Dnro ISAVI/2106/05.06.15/2012. KostamoKodin laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2008 standardin mukainen sertifikaatti. Klikkaa kuva suuremmaksi!

Vauvaperhekuntoutus toimii Itä-Suomen Aluehallintoviraston luvalla ISAVI/4181/04.01.01/2013

mikkolevanenKostamoKoti