Tammikuussa 2018 KostamoKodin vauvaperhekuntoutus siirtyy Liperin Käsämästä Tohmajärvelle uusiin toimitiloihin omaksi erilliseksi vauvaperhekuntoutusyksiköksi. Vauvaperhekuntoutuksen lisäksi tulemme tarjoamaan vanhemmuuden ja arjen hallinnan arviointijaksoja.

Vauvaperhekuntoutuksessa päihdekuntoutus ja vanhemmuuteen tukeminen kulkevat rinnakkain. Turvataan raitis raskausaika, tuetaan vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta. Vauvan tarpeet, etu ja terve kehitys ovat kuntoutuksen perusta.

Vauvaperhekuntoutuksen yhteystiedot:

Renginpolku 1, 82600 Tohmajärvi Puh: 050-388 66 24

Mitä

Psykososiaalista huumekuntoutusta kognitiivisella työotteella.

Psykososiaalista korvaushoitoa Suboxone ja Metadon -lääkkeillä sekä korvaushoidon tehostejaksoja.

Päihteitä käyttäville vauvaperheille ja raskaana oleville päihdeäideille päihdekuntoutusta sekä vanhemmuuden ja elämänhallinnan tukemista.

Kenelle

Täysi-ikäisille huume- ja sekakäyttäjille.

Naisille, miehille ja pariskunnille.

Miten

KostamoKodin kuntoutus perustuu monitasoisille vuorovaikutussuhteille ja keskusteluhoitomuotoihin, jotka toteutuvat yksilö-, ryhmä- ja verkostokeskusteluina. Yhteisö antaa kuntoutumisprosessiin yhteisöllisen ja sosiaalisen tuen.

Omaohjaaja vastaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta ja -prosessin etenemisestä.

Vertaistukiryhmiin osallistuminen kuuluu KostamoKodin kuntoutukseen.

Kuntoutukseen hakeudutaan oman kotikunnan hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

KostamoKodin toiminnan arvot

  • Tavoitteellisuus
  • Kodinomaisuus
  • Yksilöllisyys yhteisössä
  • Kehittäminen ja jatkuvuus
  • Turvallisuus

Yhteystiedot ja sijainti

KostamoKoti Oy,  Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä
Puh. (013) 312 790 • Faksi (013) 312 798 • info@kostamokoti.fi

Sertifioitua kuntoutusta

KostamoKodin kuntoutusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatima laatusuositus laadukkaille päihdepalveluille. Toimimme aluehallintoviraston myöntämällä yksityisen terveydenhuollon kuntoutuslaitosten toimintaluvalla, ISAVI/2004/040200/2012 sekä yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen tuottamisluvalla; Dnro ISAVI/2106/05.06.15/2012. KostamoKodin laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2008 standardin mukainen sertifikaatti. Klikkaa kuva suuremmaksi!

Vauvaperhekuntoutus toimii Itä-Suomen Aluehallintoviraston luvalla ISAVI/4181/04.01.01/2013

mikkolevanenKostamoKoti